Класифікація вітрильників по вітрильному озброєнню

Класифікація вітрильників по вітрильному озброєнню

Протягом багаторічної історії мореплавання розміри вітрильних суден незмінно зростали. Удосконалювалося і їхнє вітрильне озброєння. До середини минулого століття склалися і набули широкого поширення типи вітрильних суден, які збереглися до наших днів.

З розвитком міжнародної морської торгівлі змінилися райони плавання кораблів — морські подорожі стали тривалішими. Виникла потреба в суднах нової конструкції, здатних здійснювати далекі морські плавання. Спочатку були галери, потім каравели. Наприкінці 16 століття в Іспанії з'явилися трищоглові вітрильні судна — караки, з прямими вітрилами на перших двох щоглах і трикутними латинськими вітрилами на третій щоглі. Ці кораблі мали довгий бушприт із прямими вітрилами.

Наприкінці 18 століття у зв'язку з новими географічними відкриттями та подальшим зростанням торгівлі вітрильники стали вдосконалюватись. Вітрильні судна почали будувати залежно від їхнього призначення. З'явилися нові типи вантажних вітрильних кораблів, призначених для далеких морських перевезень. З безперервним розвитком судноплавства конструкція та вітрильне озброєння суден значно покращилось. У цей період і була встановлена єдина класифікація вітрильних кораблів за їхнім парусним озброєнням, що поділяє їх на:

 • вітрильні судна з прямим вітрильним озброєнням
 • вітрильні судна з косим вітрильним озброєнням
 • вітрильні судна з комбінованим вітрильним озброєнням

1 - галера (galley) 2 - каравелла (caravel) 3 - каракка (carrack)1 - галера (galley) 2 - каравелла (caravel) 3 - каракка (carrack)

Вітрильні судна з прямим вітрильним озброєнням

До першої категорії вітрильних кораблів відносяться судна, у яких основними є прямі вітрила. Вітрильники цієї групи поділяють на:

Вітрильні судна з прямим вітрильним озброєннямВітрильні судна з прямим вітрильним озброєнням

 1. П'ятищогловий корабель (5 masted full-rigged ship) — парусне судно з повним вітрильним озброєнням, що несе на всіх щоглах прямі вітрила
 2. Чотирищогловий корабель (4 masted full-rigged ship) — чотири щогли з прямими вітрилами
 3. Фрегат (frigate) — три щогли з прямими вітрилами
 4. П'ятищогловий барк (5 masted barque) — велике вітрильне судно, що має пряме вітрильне озброєння на чотирьох щоглах, крім кормової щогли, оснащеної косими вітрилами.
 5. Чотирищогловий барк (4 masted barque) — судно, що має три щогли з прямими вітрилами, кормова щогла озброєна косими вітрилами
 6. Барк (barque) – дві щогли з прямими вітрилами, одна – з косими вітрилами
 7. Бриг (brig) — двощоглове вітрило з прямими вітрилами на обох щоглах і одним косим вітрилом на грот-щоглі

Класичний кліперКласичний кліпер

У середині 19 століття вітрильний флот досяг своєї досконалості – суднобудівники створили бездоганний тип океанського вітрильника – кліпер (clipper). Ці судна відрізнялися збільшеною вітрильністю, високою швидкістю ходу та чудовими морехідними якостями. Класичний кліпер це трищогловий корабель (фрегат) з розвиненим вітрильним озброєнням, що включає прямі вітрила і додаткові лиселі, та має три похилі щогли, що підкреслюють високі динамічні якості судна.

Вітрильні судна з косим вітрильним озброєнням

До другої категорії вітрильних кораблів відносяться судна, у яких основними є косі вітрила. Переважним типом вітрильників цієї групи є двощоглові та трищоглові шхуни, що дозволяють за рахунок невеликої осадки заходити на мілководдя. Вони поділяються на:

 • гафельні
 • бермудські
 • стаксельні
 • марсельні

Двощоглові шхуни

Двощоглові шхуні (Two masted schooner)Двощоглові шхуні (Two masted schooner)

 1. Двощоглові шхуни з гафельним озброєнням мають дві щогли з косими вітрилами
 2. У двощоглових шхун з бермудським озброєнням основними є косі вітрила без гафелів, передня шкаторина яких кріпиться вздовж щогли, а нижня — до гіка.
 3. У двощоглових шхун зі стаксельним озброєнням основними вітрилами на щоглах є стакселі, а додатковими триселі та бізань.
 4. Двощоглові шхуни з марсельним озброєнням це вітрильні судна, що мають косі (гафельні) вітрила і два прямі вітрила, які називають «марселі» на фок-щоглі

Трищоглові шхуни

Трищоглові шхуни (Three masted schooner)Трищоглові шхуни (Three masted schooner)

 1. Трищоглова гафельна шхуна (gaffsail schooner)
 2. Трищоглова бермудська шхуна (bermudian schooner)
 3. Трищоглова стаксельна шхуна (headsail schooner)
 4. Трищогла марсельна шхуна (topsail schooner) отримала власну назву "джекас" (jackass) і озброєна косими вітрилами на всіх щоглах і в доповненні має три прямі вітрила на фок-щоглі

Багатощоглові шхуни

Крім перелічених вітрильників існували великі багатощоглові шхуни (multi-masted schooner), що оснащувались чотирма, п'ятьма, шістьма і навіть сімома щоглами, на яких ставились виключно косі (гафельні) вітрила.

1 - семищоглова шхуна 2 - шестищоглова шхуна 3 - п’ятищоглова шхуна 4 - чотирищоглова шхуна1 - семищоглова шхуна 2 - шестищоглова шхуна 3 - п’ятищоглова шхуна 4 - чотирищоглова шхуна

Крім шхун до категорії суден з косим вітрильним озброєнням відносяться невеликі однощоглові судна — куттер, шлюп, кет. А також двощоглові — кеч, іол.

1 - кет (catboat) 2 - шлюп (sloop) 3 - куттер (cutter) 4 - кеч (ketch) 5 - гафельний кеч (gaff ketch) 6 - іол (yawl)1 - кет (catboat) 2 - шлюп (sloop) 3 - куттер (cutter) 4 - кеч (ketch) 5 - гафельний кеч (gaff ketch) 6 - іол (yawl)

 1. Кет (catboat) — вітрильне судно, що характеризується наявністю гафельного вітрила на одній щоглі, розташованій поблизу носової частини.
 2. Шлюп (sloop) — однощоглове вітрильне судно з косими вітрилами
 3. Куттер (cutter) — однощоглове вітрильне судно, що має на щоглі два типи косих вітрил: гафельний грот і два стакселі. Куттер із горизонтальним висувним бушпритом називають тендером
 4. Кеч (ketch) — двощоглове вітрильне судно з косими вітрилами і розташуванням головки балера керма позаду бізань-щогли. При цьому площа вітрила бізань-щогли становить близько 20 відсотків загальної парусності. Така особливість дає переваги по керованості за сильного вітру.
 5. Гафельний кеч (gaff ketch) — двощогловий вітрильник з гафельними вітрилами та розташуванням головки балера керма позаду бізань-щогли
 6. Іол (yawl) — двощоглове вітрильне судно з косими вітрилами і розташуванням головки балера керма перед бізань-щоглою

Вітрильні судна з комбінованим вітрильним озброєнням

До третьої категорії вітрильних суден відносяться ті, де як основні використовуються прямі та косі вітрила. До суден цієї групи належать:

 1. Чотирьохщоглова баркентина (barquentine) — це вітрильник з чотирма щоглами і має пряме вітрильне озброєння тільки на фок-щоглі, на інших щоглах розташовані косі вітрила
 2. Трищоглова баркентина (шхуна-барк) (schooner barque) — трищоглове судно, що має на передній щоглі прямі вітрила, а на інших — косі вітрила
 3. Бригантина (brigantine) (шхуна-бриг) (schooner brig) — двощоглове вітрильне судно з комбінованим вітрильним оснащенням, що має пряме вітрильне озброєння на фок-щоглі та косі вітрила на грот-щоглі
 4. Напівбриг (hermaphrodite brig) — двощогловий вітрильник, який несе на фок-щоглі і грот-щоглі по одному гафельному вітрилу і по два прямі вітрила. У деяких джерелах це "двомарсельна шхуна". Якщо на фок-щоглі три прямі вітрила, то судно називають "джекас-бриг".

Великі вітрильники зі змішаним озброєннямВеликі вітрильники зі змішаним озброєнням

 1. Люгер (lugger) — двощоглове вітрильне судно, що несе люгерні (рейкові) вітрила на всіх щоглах. Традиційний вітрильник європейських прибережних мореплавців
 2. Полакр (polacre) історична назва шебеки (xebec) — середземноморське трищоглове вітрильне судно, на передній щоглі якого розташовані три прямі вітрила, а на двох інших щоглах — латинські вітрила
 3. Шнява (snow) — двощоглове судно оснащене на передній щоглі прямими вітрилами зі стакселем і клівером, а на іншій щоглі під назвою «snow-mast» розташоване невелике гафельне вітрило.
 4. Фелука (felucca) — трищогловий вітрильник з двома великими латинськими вітрилами нахиленими до носа
 5. Дау (dhow) — однощоглове судно з великим латинським вітрилом. Традиційний вітрильник арабських моряків Червоного моря та Індійського океану
 6. Бово (bovo) — двощогловий вітрильник, у якого на передній щоглі розташоване латинське вітрило, а на задній невелике бермудське вітрило
 7. Нависело (navicello) — двощоглове вітрильне судно з сильно нахиленою вперед передньою щоглою. Несе вітрило трапецієподібної форми, що кріпиться за грот-щоглу; на самій грот-щоглі розташоване латинське вітрило

Малі вітрильні судна з комбінованим озброєннямМалі вітрильні судна з комбінованим озброєнням

Інші типи вітрильників

Крім вищезгаданих категорій вітрильних суден у історії мореплавання існували й інші типи вітрильників:

1 - швертбот 2 - джонка 3 - проа1 - швертбот 2 - джонка 3 - проа

 1. Швертбот (dinghy) — легкий вітрильний човен з єдиною щоглою, що знімається. Такий човен часто називають ял
 2. Джонка (junk boat) — одно-, дво- або трищоглове судно з характерними китайськими вітрилами. Традиційний вітрильник Азіатських мореплавців
 3. Проа (proa) — однощоглове багатокорпусне судно з океанічним шпринтовим вітрилом. Традиційний вітрильник Полінезійських мореплавців та народів острова Самоа у Тихому океані
Немає коментарів. Ваш буде першим!