Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW)

National origin:
Industry:

Ship classes8

No comments yet