CODLOG (COmbined Diesel-eLectric Or Gas, Комбінована дизель-електрика або газ) — система містить ті ж основні елементи, що і CODLAG, але не дозволяє одночасно використовувати дизель-електричний і газо-турбінний приводи. Це істотно спрощує трансмісію.

Класи кораблів5